Etika Kerja Kedai Komputer Tera Tech

Etika kerja kedai komputer merangkumi sekumpulan nilai dan prinsip yang haris dipegang oleh kakitangan dalam menjalankan tugas mereka di kedai tersebut.

Ia membentuk panduan tingkah laku profesional dan bertanggungjawab dalam hubungan dengan pelanggan, rakan sekerja, dan industri secara keseluruhannya.

Berikut adalah beberapa aspek penting dalam etika kerja kedai komputer :

1.Menghormati Pelanggan

 • Memberikan layanan berkualiti tinggi kepada pelanggan dan menjaga kepuasan mereka.
 • Mendengar dengan teliti keperluan pelanggan, memberi nasihat objektif , dan memberikan penyelesaian yang sesuai dengan keperluan mereka.
 • Menjaga kerahsiaan maklumat pelanggan dan menghormati privasi mereka.
afiliasi adalah bentuk kerja sama ketahui jenis dan contohnya

2.Integriti dan Profesionalisme

 • Bertindak dengan jujur, adil dan beretika dala, setiap interaKsi dengan pelanggan dan rakan sekerja.
 • Menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan dan berkomunikasi secara jelas dan jujur mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan.
 • Menjaga reputasi baik kedai komputer dan industri IT secara keseluruhAn dengan mengelakkan amalan yang tidak bermoral atau merugikan.
team

3. Pengetahuan dan Kecekapan

 • Memiliki pengetahuan yang mencukupi mengenai produk, teknologi , dan industri komputer untuk memberikan nasihat yang tepat kepada pelanggan.
 • Sentiasa meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dengan mengikut perkembangan terkini dalam industri IT.
 • Menjadi pakar dalam bidang tertentu untuk memberikan keyakinan kepada pelanggan dan meningkatkan reputasi kedai komputer.
png clipart computer icons thought critical thinking sbi exam pattern logo head

4.Kerjasama dan Komunikasi

 • Berkerjasama secara efektif dengan rakan sekerja dan menghargai kerjasama dalam mencapai matlamat bersama.
 • Berkomunikasi dengan baik dan beradab kepada rakan sekerja dan pelanggan.
 • Membina hubungan baik dengan rakan sekerja dan berkongsi pengetahuan dan pengalaman.
istockphoto 1306949457 612x612 1

5. Tanggungjawab terhadap Produk

 • Memastikan produk yang dijual atau dipasang memenuhi standard kualiti yang ditetapkan .
 • Menyediakan jaminan dan sokongan teknikal yang mencukupi kepada pelanggan untuk memastikan kepuasan mereka terhadap produk yang dibeli.
 • Menghindari penyelewengan atau manipulasi maklumat produk dan menyampaikan maklumat yang tepat dan jelas kepada pelanggan.

Etika kerja kedai komputer adalah aspek penting dalam menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Dengan mengamalkan etika kerja yang baik, kedai komputer dapat membina hubungan yang berkekalan dengan pelanggan, menarik lebih banyak pelanggan, dan mencapai kejayaan dalam industri IT.

Kami menyediakan servis membaiki komputer dan laptop. Yang jauh kami boleh datang. FREE INSPECTION. Tiada repair tiada bayar. Kami covered area Tuaran – Kota Kinabalu – Papar.

Contact us : https://linktr.ee/TeraTech

Scroll to Top